Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jack Enters HRM kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Jack Enters HRM of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jack Enters HRM verstrekt. Het gaat om verwerking van de volgende persoonsgegevens:

  • jouw voor- en achternaam
  • jouw adresgegevens
  • jouw telefoonnummer
  • jouw e-mailadres

Waarom Jack Enters HRM de gegevens nodig heeft

Jack Enters HRM verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Jack Enters HRM jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Jack Enters HRM de gegevens bewaart

Jack Enters HRM bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen

Jack Enters HRM verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt verzoeken om inzage, correctie of verwijdering ervan. Jack Enters HRM zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Jack Enters HRM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jack Enters HRM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wil over de beveiliging van door Jack Enters HRM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jack Enters HRM. Jack Enters HRM is als volgt te bereiken:
Adres: Vosseweide 2, 5467 ME Veghel
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 17144732
Telefoon: 0413-355540 of 06-51952663

Aanpassen privacyverklaring

Jack Enters HRM behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Pin It on Pinterest

Share This