Systeem en Project

Project als sleutel tot succes

Projectuitvoering in HRM-systeemkeuze, implementatie, arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en personeelsregelingen:

  • Inventarisatie startsituatie en beleid
  • Projectplan
  • Invoering en communicatie

Projectaanpak

Doelgericht, efficiënt en effectief, nuchtere kijk, gezamenlijk blikveld en resultaat. Een helder afgesproken project (Prince2) met vastgestelde vertrekpunten, inspanningen en doelen.

Voorbeelden van opgeleverde projecten

Invoering personeelsinformatiesysteem, omzetting salarisverwerking, transfer van pensioenregelingen naar ander fonds, projectsupport bij collectief ontslag, ESF-subsidieprojecten.

Pin It on Pinterest

Share This